22 de juny de 2024  
   
 
2008
 
 

PortadaFitxer General 2008AlfabèticLa Selva del Camp

 
 
anterior següent
La Selva del Camp 2008

Pl. Major, 4
CP: 43470
Província: Tarragona
Comarca: El Baix Camp
Partit judicial: Reus
NIF: P-4314700-H
Habitants: 5.097
Extensió: 35,18 Km²
Telèfon central: 977-84 40 07
Telèfon alcaldia: 977-84 40 07
Fax central: 977-84 47 14
Fax alcaldia: 977-84 47 14
 aj.selva@altanet.org
 http://www.laselvadelcamp.org

Alcalde

Josep Masdeu Isern    PSC-PM   

1a. T.Alc.

Montserrat Soronellas Masdeu    PSC-PM    Urbanisme, Patrimoni i Habitatge, Educació, Cultura, Medi Ambient i Acció Rural

2n. T.Alc.

Rodrigo Fernández Daroca    PSC-PM    Govern, Hisenda, Promoció Econòmica i Activitats

3a. T.Alc.

Arantxa Salvat Besora    PSC-PM    Règim Interior, Benestar, Sanitat i Serveis Socials, Esports, Participació i Entitats i Escola Bressol Municipal

Regidors

Francisco Trujillo Sancho    PSC-PM    obres Públiques, Serveis Generals i Via Pública
Anna Trujillo Cañellas    PSC-PM    Joventut, Turisme, Festes i Formació Ocupacional
Josep Maria Puig Tàrrech    CiU   
Núria Cochs Poch    CiU   
Marcel Folch Mogrobejo    CiU   
Josep Maria Masdeu Sendra    CiU   
Jordi Vinyals i Nogués    ERC-AM   

Entitats dependents

Consorci Municipal del Camp
Fundació Pública El Vilar
Organisme Autònom Ràdio Televisió La Selva
Prosel, SLM (Progrés Selvatà, societat limitada municipal

 
  Federació de Municipis de Catalunya | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 BARCELONA | Tel. 93 310 44 04 - Fax: 93 310 71 03  
  www.fmc.cat | Fitxer d'ens locals de Catalunya