23 de gener de 2020  
   
 
2007b (Després de les eleccions municipals)
 
 

PortadaFitxer General 2007bAlfabèticDuesaigües

 
 
anterior següent
Duesaigües 2007b
Després de les eleccions municipals

Pl. de Catalunya, 2
CP: 43773
Província: Tarragona
Comarca: El Baix Camp
Partit judicial: Reus
NIF: P-4305400-F
Habitants: 234
Extensió: 13,51 Km²
Telèfon central: 977-83 40 85
Telèfon alcaldia: 977-83 40 85
Fax central: 977-83 43 39
 sirofes@duesaigues.altanet.org

Alcalde

Sebastià Bondia Borràs    CiU    Recursos Humans, Contractacions i Aigua

1r. T.Alc.

José Llebaria Nolla    CiU    Governació, Urbanisme i Sanitat

Regidors

Maria Pilar Mestrich Cuevas    CiU    Hisenda, Cultura i Ensenyament
Raul Ferré Castellanos    CiU    Medi Ambient, Turisme, Obres i Serveis Socials
Jorge de Haro Cañada    CiU    Serveis Municipals, Joventut, Esports i Festes

 
  Federació de Municipis de Catalunya | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 BARCELONA | Tel. 93 310 44 04 - Fax: 93 310 71 03  
  www.fmc.cat | Fitxer d'ens locals de Catalunya